پنجشنبه 30 فروردين 1403 شمسی /4/18/2024 11:04:12 AM
درباه ما

 

پایگاه خبری «اقتصادنامه ایرانیان» دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات بوده که برای اصلاح سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رفتار سیاستگذاران در اقتصاد ایران متولد شده است. این پایگاه خبری در نظر دارد تا با روایت آنچه که در اقتصاد کشور می گذرد، تصمیم گیران را برای گرفتن بهترین تصمیم ها یاری کند.

 

صاحب امتیاز: جلال رزاقی

مدیر مسئول: علیرضا بهداد 

مدیر فنی: جواد رزاقی 

مدیر روابط عمومی و بازرگانی: زهرا بهداد