چهارشنبه 9 خرداد 1403 شمسی /5/29/2024 10:34:15 PM
  • گروه مطلب:| خبر| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:79474
  • زمان انتشار:سه شنبه 28 فروردين 1403-11:5
  • کاربر:.

گزارش ارسالی فولاد هرمزگان به سامانه کدال بورس نشان می دهد این شرکت در سال 1402 با رشد تولید و فروش داخلی و همچنین افزایش درآمد صادراتی مواجه شده است.
رشد 30 درصدی درآمد فولاد هرمزگان

به گزارش اقتصادنامه، فولاد هرمزگان جنوب که با نماد "هرمز" در بورس حضور دارد، گزارش عملکرد خود –منتهی به 29 اسفند 1402- را در اختیار سامانه کدال قرار داده است. طبق این گزارش، تولید فولاد هرمزگان در سال 1402 و نسبت به سال قبل از آن، رشد کرده است.

هرمزگانی ها در سال 1402 تولیدی بالغ بر سه میلیون و 106 هزار تن داشته اند که در مقایسه با سال قبل از آن با تولید بالغ بر سه میلیون و 66 هزار تن، رشد بیش از 40 هزار تن –حدودا یک و نیم درصدی- را نشان می دهد.

محصولات تولیدی فولاد هرمزگان در سال گذشته شامل اسلب، آهن اسفنجی، بریکت و آهک بوده است. در این بین، تولید اسلب و آهک افت کرده، اما هرمزگانی ها آهن اسفنجی و بریکت بیشتری نسبت به 1401 تولید کرده اند.

در این بین، بیشترین تولید به آهن اسفنجی مربوط می شود. فولاد هرمزگان در سال گذشته بیش از یک میلیون و 533 هزار تن آهن اسفنجی را تولید کرده که در مقایسه با سال 1401 رشد حدودا 192 هزار تنی را نشان می دهد. اما تولید اسلب در فولاد هرمزگان طی سال 1402، با افت بیش از 151 هزار تنی روبرو بوده است.  هرمزگانی ها در سال گذشته بیش از یک میلیون و 394 هزار تن اسلب را تولید کردند.

فولاد هرمزگان در تولید بریکت با رشد مواجه بوده، چه آنکه توانسته تولید این محصول را از 36 هزار و 222 تن در سال 1401 به 55 هزار و 203 تن در سال گذشته برساند. این در حالی است که تولید آهک در فولاد هرمزگان افتی حدودا 19 هزار تنی را طی سال 1402 ثبت کرده است. هرمزگانی ها در سال گذشته نزدیک به 104 هزار تن آهک تولید کردند.

نگاهی اما به فروش فولاد هرمزگان در سال گذشته بیندازیم. آمار منتشره در کدال نشان می دهد فروش داخلی این شرکت در سال گذشته نزدیک به 912 هزار تن بوده است. با توجه به آمار فروش سال 1401 -867 هزار و 520 تن- این شرکت توانسته حدودا 44 هزار تن به فروش خود اضافه کند.

همچنین درآمد فروش داخلی فولاد هرمزگان در سال 1402 نیز رشد کرده، به نحوی که از 12 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 1401 با رشد 45 درصدی به حدود 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.

پر فروش ترین محصول فولاد هرمزگان در سال گذشته "اسلب" با آمار حدودا 812 هزار تنی بوده است. لقب گران ترین محصول فروخته شده فولاد هرمزگان را نیز اسلب به خود اختصاص داده است، چه آنکه هر تن از این محصول در داخل با قیمت بالغ بر 20 میلیون و 600 هزار تومان فروش رفته است.

فولاد هرمزگان اما در صادرات نیز فعال است. این شرکت در سال گذشته بیش از 634 هزار تن فروش صادراتی داشته که به اسلب مربوط می شود. درآمد حاصل از فروش صادراتی فولاد هرمزگان در سال گذشته بالغ بر 11 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. در مقایسه با سال 1401، درآمد حاصل از فروش صادراتی این شرکت هزار و 300 میلیارد تومان رشد را نشان می دهد.

کل درآمد فولاد هرمزگان (جمع فروش داخلی و صادراتی) در سال 1402 به نزدیکی های 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در مقایسه با سال 1401، کل درآمد این شرکت 30 درصد رشد داشته است.

   

 مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین